مشاوره صنعتی

http://ghilany.com/upload/slider/vserver-image-100737399.jpg
      ارائه خدمات مهندسی مشاوره صنعتی به سرمایه گذاران در بخشهای خصوصی و دولتی در جهت احداث کارخانجات و واحدهای صنعتی و نیز ارائه خدمات یاد شده به کارخانجات و واحدهای صنعتی در حال تولید به منظور افزایش بهره وری و بهبود عملکرد در جهت بسط و توسعه زیر ساختهای صنعتی و توان تولیدصنعتی کشور , مشتمل بر:
۱- تهیه طرحهای توجیه فنی واقتصادی
۲- طراحی تفصیلی واحدهای صنعتی و کارخانجات شامل تهیه فرآیندهای تولید محصول , طراحی جانمائی تجهیزات خطوط تولید و تاسیسات,همچنین طراحی تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید
۳- مدیریت و نظارت فنی بر اجرای طرحهای صنعتی
۴- طراحی و ارائه روش های بهینه سازی تولید و بکار گیری تکنولوژیهای نوین درفرآیندهای تولید
۵- مطالعات بهینه سازی مصرف انرژی در خطوط تولید و صنایع
۶- ممیزی فنی واحدهای تولیدی و صنعتی و عارضه یابی فنی در انطبابق با استانداردهای فنی داخلی و بین المللی

 

http://www.industrialconsultantllc.com/wp-content/uploads/2017/03/Slider-1a.jpg