خط مشی

   شرکت طراحی و مهندسی بهینه سازان به منظور حفظ اصول و ارزشهای سازمانی خود و در راستای توسعه و پیشرفت مستمر مبانی زیر را بعنوان خط مشی خود همواره مد نظر داشته و تمامی تلاش خود را در جهت حفظ خط مشی تعیین شده بعمل خواهد آورد:

 

1- ارتقای سطح رضایتمندی سازمانهای خدمت گیرنده
۲- توسعه و تنوع درماهیت سازمانهای خدمت گیرنده
۳- بکار گیری آخرین دانش و فناوری های نوین به منظور ارائه خدمات هر چه بهتر
۴- بکارگیری سیستمهای نوین و کارآمد مدیریت اطلاعات و دانش به منظور سبک سازی سازمان در حفظ و نگهداری از کلیه اطلاعات ورودی و خروجی مگر در موارد استثناعات قانونی و خواست سازمانهای خدمت گیرنده
۵- بکار گیری نیروی انسانی جوان مجهز به دانش روز – توان اجرائی و انگیزه های بالا
۶- بکار گیری توان بالقوه اساتید دانشگاه و سازمانها ی آموزشی در جهت تلفیق فعالیتهای اجرائی و آخرین دستیافته های علمی و تکنولوژی.
۷- توسعه و بهبود منابع سازمان اعم از زیر ساختاهای تجهیزاتی – دفاتر کار و توان سرمایه گذاری در جهت دستیابی به زیر ساختهای پایدار
۸- مشارکت با افراد با لقوه دارای توانمندی و دانش بالا در جهت تحقق اهداف کلان شرکت
۹- همکاری های مشترک با سایر سازمانهای خدمت رسان همچون شرکتهای خدمات مهندسی در خصوص”موضوع و ماموریت شرکت” , در داخل و یا خارج کشور در قالب انعقاد تفاهم نامه های کاری و یا تشکیل مشارکتهای رسمی به منظور بهره گیری از مزیتهای برون سپاری خدمات.
۱۰- رعایت و توجه هر چه تمامتر به کلیه ارزشهای اخلاقی و اجتماعی در روابط درون سازمانی ,و برون سازمانی .
۱۱-فرهنگ سازی در سطح سازمان در حوزه های مرتبط با ماموریت و وظایف شرکت ,در جهت اشاعه ارزشهای والای انسانی و تلاش در جهت بسط و گسترش در سطح جامعه.