آموزش و سمینارها

”  بهترین راهکار به منظور عملی نمودن دانسته ها,
آموزش آموخته هاییست که در طول دوران زندگی در ذهن ما نقش می بندند © کن بلانچارد “

   انتقال تجارب و آموخته های عملی در قالب برگزاری دوره های آموزش تخصصی و مهارتی و نیز سمینارهای آموزشی یکی از اصلیترین رویکردها در خط مشی ما می باشد .
   در این راستا برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی یاد شده با اتکا به توان علمی و تجربیات مدیران و متخصصین “طراحی و مهندسی بهینه سازان “ همراه با مشارکتی نزدیک با اساتید مجرب دانشگاهها وموسسات آموزش عالی , از مهمترین رویکردهای این بخش از خدمات ما می باشد.برگزاری دوره های زیر بر اساس آخرین دستاوردهای علمی و فناوریهای روز دنیا در رویکرد های توسعه آموزشی این شرکت به سازمانها و صنایع کشور , ارائه می گردند:

behinehsazan-training03

۱- مدیریت رفتار سازمانی
۲-اصول تحول سازمانی
۳-مدیریت پورتفولیو
۴-نظام مدیریت کیفیت سازمانی
behinehsazanseminar۵-توسعه مهارتهای ارتباطات فردی و سازمانی
۶-مدیریت فرآیندهای سازمانی
۷-اصول مربیگری برای مدیران
۸-مدیریت پروژه
۹-اصول برگذاری مناقصات و تنظیم قراردادهای حقوقی

Behaviour_Management_seminar

 

 

 

 

 

 


• دوره های آموزشی و سمینارهای برگزار شده :
        ۱-سمینار آموزشی شکاف نسلها و ارتباط موثر سازمانی
        ۲-چهارمین دوره آموزشی “مهارتهای نوین اجرائی برای مشاورین مدیریت”
        ۳-سمینار آموزشی “کلام من … ذهن من”;کسب مهارتهای توسعه فردی بر اساس تکنیک NLP
        ۴-سمینار آموزشی “مدیریت رفتار سازمانی”;رویکردی نوین در سازمانهای پیشرو
• دوره های آموزشی در حال برگزاری:
        ۱-کارگاه آموزشی “اصول تهیه گزارشات موثر”
        ۲-کارگاه آموزشی “طراحی واستقرار سیستم مدیریت پورتفولیو در سازمانهای تولیدی و خدماتی”
        ۳-دوره آموزشی”مدیریت رفتار سازمانی”
        ۴-کارگاه آموزشی “از استانداردسازی مدیریت تا کارآئی سازمانی” 
        ۵-دوره آموزشی “مهارتهای مربیگری برای مدیران و سرپرستان”