آموزش و سمینارها

”  بهترین راهکار به منظور عملی نمودن دانسته ها,
آموزش آموخته هاییست که در طول دوران زندگی در ذهن ما نقش می بندند © کن بلانچارد “

   انتقال تجارب و آموخته های عملی در قالب برگزاری دوره های آموزش تخصصی و مهارتی و نیز سمینارهای آموزشی یکی از اصلیترین رویکردها در خط مشی ما می باشد .
   در این راستا برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی یاد شده با اتکا به توان علمی و تجربیات مدیران و متخصصین “طراحی و مهندسی بهینه سازان “ همراه با مشارکتی نزدیک با اساتید مجرب دانشگاهها وموسسات آموزش عالی , از مهمترین رویکردهای این بخش از خدمات ما می باشد.برگزاری دوره های زیر بر اساس آخرین دستاوردهای علمی و فناوریهای روز دنیا در رویکرد های توسعه آموزشی این شرکت به سازمانها و صنایع کشور , ارائه می گردند:

 

دوره behinehsazan-training03ویژه مدیریت پروژه پیشرفته مختص مدیران پروژه:
       ۱-مبانی استاندارد PMBOK
       ۲-سازماندهی و شایستگیهای مدیر پروژه
       ۳-طراحی سیستم اطلاعات مدیریت در پروژه
       ۴-برنامه ریزی پروژه
       ۵-کنترل پروژه و تنظیم گزارشات
       ۶-مدیریت جلسات و مذاکرات
       behinehsazanseminar۷-مدیریت تامین
       ۸-مدیریت ریسک در پروژه
       ۹-اصول تامین سرمایه در پروژه
 

Behaviour_Management_seminar

 

 

 

 

 

 


• دوره های آموزشی و سمینارهای برگزار شده :
        ۱-سمینار آموزشی شکاف نسلها و ارتباط موثر سازمانی
        ۲-چهارمین دوره آموزشی “مهارتهای نوین اجرائی برای مشاورین مدیریت”
        ۳-سمینار آموزشی “کلام من … ذهن من”;کسب مهارتهای توسعه فردی بر اساس تکنیک NLP
        ۴-سمینار آموزشی “مدیریت رفتار سازمانی”;رویکردی نوین در سازمانهای پیشرو
        ۵-کنگره بین المللی صنعت رستوران ایران و فرانچایزینگ
        ۶- دوره آموزشی “مدیریت رفتار سازمانی و ارتباط موثر در صنعت سیمان”

• دوره های آموزش های اختصاصی برای سازمانها , در حال برگزاری:
        ۱-کارگاه آموزشی “اصول تهیه گزارشات موثر”
        ۲-کارگاه آموزشی “طراحی واستقرار سیستم مدیریت پورتفولیو در سازمانهای تولیدی و خدماتی”
        ۳-دوره آموزشی”مدیریت رفتار سازمانی”
        ۴-کارگاه آموزشی “از استانداردسازی مدیریت تا کارآئی سازمانی” 
        ۵-دوره آموزشی “مهارتهای مربیگری برای مدیران و سرپرستان”
• دوره های آموزش های عمومی:
        مشاهده لیست دوره های آموزشی در نیمه دوم  سال ۱۳۹۷